Thủ tục Giám định thương binh, bệnh binh

Thủ tục Giám định thương binh, bệnh binh


a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Người được khám thương binh, bệnh binh gửi hồ sơ về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thì chuyển hồ sơ của người được khám giám định đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh để giám định thương binh bệnh binh.

Bước 3: Hội đồng giám định y khoa tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tổ chức khám giám định theo quy định và lập biên bản giám định.

Bước 4: Trả kết quả và hồ sơ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Hội đồng Giám định Y khoa.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin khám giám định thưuơng binh bệnh binh có chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn, có xác nhận của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố về diễn biến thương tật và khả năng lao động.

+ Giấy chứng nhận bị thương do cơ quan đơn vị khi bị thương có thẩm quyền cấp.

+ Thẻ thương binh, biên bản giám định thương tật gốc (nếu có).

+ Giấy giới thiệu do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cấp.

+ Xuất trình chứng minh thư nhân dân khi đến giám định.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định.

h) Phí, lệ phí: Lệ phí 30.000đ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế hướng dẫn việc việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh.

Tags: , , ,